Fotoğrafım
"We don’t pray for love, we just pray for cars..."

17 Ağustos 2016Nisan denizi gibi acıtır
Hoş geldin değil
Hoşça kal acıtır
  Aklında resimler
  Hep geri sarıyorsan
  Biraz da duygun varsa acıtır

Güneşe bakmışız gibi acıtır
Tutuşmuş da yanmamışız gibi acıtır  
Üstün biraz hafifse 
 Ve ayaz indirmişse 
 Kaçacak yer yoksa acıtır 
 Tepemizde bulutlar 
 Yağmuru unuttular 
 Kuru toprak gibiysen acıtır 
 Ay dolunay 
 Deniz yanıyor 
 Ben nerdeyim 
 Ben nerdeyim 
 Saat çok geç 
 Belki gece üç 
 Kimlerleyim 
 Kimlerleyim 
 Ben nerdeyim 
 Öğrenmiş de inanmamışız gibi acıtır 
 İnanmış ama öğrenmemişiz gibi acıtır 
  Aklın havadaysa 
 Ve sen yerdeysen

 Bir de fark edersen acıtır 

 Yudum yudum biriktirmişiz 
 Biri çarpıp dökmüşse 
 Artık dolmuyorsa acıtır