Fotoğrafım
"We don’t pray for love, we just pray for cars..."

6 Ocak 2016

"Duvarın dibinde
nar ayıklayan bir çocuk
senin galibin. Yaşamı anlamak
gerek, çağı anlamak gerek. Ey
denizin sığıntısı! Yas tutmak
yok, kendine acımak yok. Seyret
pervazda yanıp sönüyor ateş
böceği:

Çıkrık
gıcırdıyor bahçede; bilgeliğin
sesi bu, parmaklarının ucunda
yürüyen: Arıtmak için su,
yeşertmek için su.
Bir köreliş
ilenç ve yas.

Öç peşinde koşanın
yalvaçlığına hayır! İnsanın zamanları
değişken; hep yanıldı ödeşmek
isteyen.
Ödeşme değil! Yüzleri
flaşlar gibi çakan kalabalıkları
anlamak gerekiyor. Vakit var,
vakit var: Söylendi de "En iyi okuldur"
diye - "yenilgi yılları"

Hiç yorum yok: